07 Aug
€700 million for residential roads

€700 million for residential roads

In 2019, Infrastructure Malta launched a €700 million, seven-year national investment to upgrade the quality of Malta's residential roads.  

The rebuilding of each street includes the replacement or reinforcement of existing foundations, upgrading of existing pavements or building new ones, and the laying of new asphalt surfaces. The roads are then completed with the required safety systems, road markings, signage and other facilities. 

Before laying the new road surfaces, Infrastructure Malta is also collaborating with the entities that have underground water, electricity or telecommunications distribution networks in these streets, so that they can be replaced or reinforced, as necessary, as part of this project. 

A first for Malta, this investment is being implemented through contracts that group together the works required to upgrade the quality of many streets in different localities at the same time, rather than engaging in a long-winded process of separate contracts for each road that needs to be rebuilt. This new approach gives prospective bidders the ability to offer better quality materials and services at lower rates, maximising the return of this unprecedented investment to its ultimate beneficiaries, the residents of these streets. The first contract for the rebuilding of 120 streets was awarded towards the end of 2018 and contractors started works in the beginning of 2019. A second contract for the reconstruction of another 170 roads will be launched in the fourth quarter of 2019. More calls for offers for the rebuilding of other roads will continue to be issued every year until all residential roads in all localities are upgraded.  

To be eligible for the contract for the reconstruction of these roads, contractors are being requested to confirm their technical capability to complete the works involved within the specified timeframes and at the established quality and safety standards. This ensures that contractors can actually meet the completion deadlines, minimising the risk of delayed works and related inconveniences to residents. Infrastructure Malta will be closely monitoring all works, to make sure that all works are adequately carried out, and completed on time.   

After consulting local councils and other stakeholders, and after considering requests for assistance from many residents, Infrastructure Malta is determining the priority for the rebuilding of these roads based on an assessment of their current condition and other factors, such as their connection to other roads and areas within a locality, as well as frequency of use. In scheduling the works in each locality, Infrastructure Malta is also considering nearby activities that may be impacted by road works, such as tourist zones and schools.  

Infrastructure Malta is committed to continue upgrading the quality, safety, efficiency and sustainability of the Maltese road network. 

First 2019 contract:

Attard
Triq il-Ħarrub
Triq il-Marġ
Triq il-Ġamar
Triq il-Pitkali
Birzebbuga
Triq Zaren Dalli
Part of Triq tal-Ġebel and of Triq tal-Papa
Part of Triq il-Brolli, Birżebbuġa
Balzan
Triq il-Ferrovija l-Antika
Birgu
Triq iċ-Ċentinarju tal-Paroċċa
Triq Il-Miratur
Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur
Triq San Dwardu
Birkirkara
Part of Triq il-Qattus
Triq Tumas Fenech
Triq Mike Pulis
Triq il-Ħerba
Triq is-Santwarju
Bormla
Triq Alessandra
Triq San Ġorġ
Dingli
New street in Triq il-Maddalena
Triq Ġuzè Ellul Mercer
New street in Triq it-Turretta
Fgura
New street in Triq l-Għarnuq
Sqaq Rjallu
Triq Buqexrem
Triq Is-Sur
Floriana
Triq il-Kapuċċini
Triq San Franġisk
Triq Vincenzo Dimech
Gharghur
Alley in Triq L-Indipendenza
Part of Sqaq Ħofra
Triq Santa Katerina
Triq Caravaggio
Ghaxaq
Triq Valletta
Triq il-Gudja
Triq Santa Marija
Gudja
Triq Filippu Castagnia
Part of Triq il-Lewż
Gzira
Triq San Ġorġ
Triq Nazju Ellul
Triq Luqa Briffa
Hamrun
Triq Villambrosa
Iklin
Triq P.M. Vella
Kalkara
Triq Rinella
Kirkop
Triq Il-Kbira
Parti minn Triq San Benedettu
Lija
Triq Carlo Darmanin
Triq Fernand Grech
Luqa
Triq Valletta
Triq in-Noqor (Ħal Farruġ)
Marsa
Triq il-Ħaddiema
Part of Triq Azzopardi
Marsascala 
Triq il-Buttar
New street in Triq il-Buttar
Triq Qaliet
Mellieha
Taraġ il-Landiera
Triq il-Marfa
Mgarr
Triq Sir Harry Luke
Mosta
Part of Triq il-Waqqafa
Triq Dawret il-Wied
Triq Is-Snajja
Triq Il-Qares
Mqabba
Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija
New street in Triq Innoċenzju
Msida
Part of Triq it-Torri (Swatar)
Triq is-Snajja
Triq Santa Venera
Triq is-Sarġ
Triq Giorgio Mitrovich
Mtarfa
Triq Il-Kavallier Vincenzo Bonello
Triq Il-Pepprin
Marsaxlokk
Triq il-Patrijiet Tereżjani
Naxxar
Part of Triq il-Kappella ta’ San Mikiel
New street in Triq ix-Xbieki (Baħar iċ-Ċagħaq)
Triq il-Forġa
Paola
Triq ix-Xewk
Triq Sammat
Triq Il-Qalb ta' Ġesu
Triq iċ-Ċimiterju
Triq Il-Ġdida
Pembroke
Triq Burma
Triq Gabriele Henin
Pieta
Triq id-Duluri
Qormi
Triq l-Għargħar 1979
Qrendi
Sqaq tal-Lhudija
Triq it-Tempesta
Rabat
Triq Ġorġ Borg Olivier
Triq Ħal Tartani
Safi
Triq l-Iskola
San Giljan
Triq Wied Għomor
San Gwann
Triq il-Mensija
Parti minn Triq Wied Għollieqa (Kappara)
San Pawl il-Bahar
Triq il-Luzzu
Triq it-Turisti
Triq San Pawl
Santa Lucija
Triq il-Giżimin
Santa Venera
Triq il-Kanonku Bonnici
Isla
Triq iż-Żewg Mini
Siggiewi
Triq Karlozzu
Triq ta' Brandin
Triq Nikola Azzopardi
Sliema
Triq Manwel Dimech
Triq Sir Arturo Mercieca
Swieqi
Part of Triq il-Ġiżimin, corner with Triq L-Arti
Triq it-Tiben
Triq il-Ġiebja
Ta' Xbiex
Vjal Sir Temi Zammit
Tarxien
Triq is-Sorijiet
Triq iż-Żejtun
Triq Santa Marija
Valletta
Triq Sant'Ursola
Zabbar
Triq Ħadd in-Nies
Triq in-Newl
Triq ix-Xgħajra (Xghajra)
Zebbug
Triq ix-Xgħir
Triq Andrea Bogdan
Triq il-Prinċep Bażiliku
Triq Luigi Fontana
Triq Pawlu Debono
Road to Ħandaq
Zejtun
Triq Taltas
Triq il-Labour
Part of Triq Dwiemes
Part of Triq Sant'Anġlu
Triq Toni Zahra
Zurrieq
New street in Triq Sant' Agata 1
New street in Triq Sant' Agata 2
Part of Triq in-Nigret

Second 2019 contract: 

Attard 
Trejqet ir-Reġina
Triq l-Isptar
Triq l-Inħasa
Balzan
Triq San Valentinu
Triq Sisner
Triq Ġuze Bonnici
Birgu 
Triq San Filippu
Pjazza Birgu
Birkirkara
Triq Papa Urbanus VIII
Triq Anġlu Mallia
Triq L-Isqof Labini
Birzebbuga
Triq il-Bżulija
Triq il-Għirgħien
Triq il-Musbieħ
Bormla
Triq Il-Pellegrinaġġ
Triq San Franġisk
Triq l-Oratorju
Triq Santa Margerita
Dingli
Triq Misraħ Suffara
Fgura
Triq l-Għarnuq
Triq San Xmun
Floriana
Triq San Publiju
Triq il-Miratur
Triq San Tumas
Gharghur
Triq Katerina Sammut
Sqaq il-Ħofra
Triq l-Indipendenza
Ghaxaq 
Triq it-Tgeżwira
Triq Ġużeppi D'Arena
Triq tal-Qattus
Triq Dun V. Scicluna Hernandez 
Triq l-Ewwel ta' Jannar
Gudja
Triq id-Dejqa
Triq Joseph Pace
Triq Santa Katerina
Unnamed road between Triq Joseph Gravina and Triq Ħal Għaxaq
Gzira
Triq Tas-Sliema
Hamrun
Triq Ċensu Bugeja
Triq Villambrosa
Triq Karmenu Abela
Iklin
Triq il-Wied
Triq il-Bruka
Isla
Triq Portu Salvu
Triq San Ġiljan
Triq il-Kunċizzjoni
Kalkara
Triq is-Sienja 
Trejqet Francesco Chircop
Triq il-Kapuċċini
Triq il-Ġir
Kirkop
Triq San Ġużepp
Triq Nerik Xerri
Sqaq Sant’ Andrija
Lija
Triq is-Salvatur
Triq Ugo Mifsud
Triq Annibale Preca (p/o)
Triq il-Kbira
Luqa
Triq il-Ġdida
Trejqa Dun Ġulju Muscat 
Triq id-Disgħa t'April
Marsa 
Triq il-Marsa
Triq Azzopardi
Triq Isouard 
Marsascala
Triq tal-Gardiel (p/o)
Triq San Ġwakkin
Triq Patri Wistin Born
Triq La Sengle
Marsaxlokk
Triq ġdida fi Triq tas-Silġ
Triq Duncan
Triq Għajn Osiris
Triq ta’ Ġuno
Mellieha
Triq it-Tabib Joseph Grech Attard
Triq ir-Rattan
Mgarr
Triq Dun Ġużepp Micallef
Triq ix-Xagħra tal-Knisja
Triq ir-Riħ tal-Barriera
Triq Madre Tereża
Triq San Filippu
Mosta 
Triq Madre Maria Teresa Spinelli
Triq Rużar Briffa (Ta’ Żokrija)
Triq ta’ Bistra
Triq il-Manwella
Triq Durumblat
Mqabba
Sqaq tas-Serer (in Triq Ħal Kirkop)
Triq George Martin
Msida
Triq Bieb it-Torri
Triq it-Torri
Triq tal-Qroqq
Triq Nazju Falzon
Triq ta’ Xmiexi
Mtarfa
Triq Frans Galea
Triq ir-Razzett l-Aħmar
Triq Michael Fsadni
Naxxar
Triq il-Magħtab
Triq Leli Falzon
Triq fi Triq tat-Tarġa (Magħtab)
Paola
Triq il-Wied
Triq Sultana
Pembroke
Triq Martin Luther King
Triq San Patrizju
Trejqet Patri Pelaġju Mifsud
Trejqet Giuseppe M.Letard
Trejqet Patri Odorik Grima
Triq Patri Serafin Zarb
Pietà 
Triq Santa Monika
Triq K.Mifsud
Triq San Girgor
Qormi
Triq il-Kanun (p/o)
Triq Dun Ġwann Cilia
Triq Ġorg Zammit
Qrendi 
Sqaq il-Mejda (San Niklaw)
Triq Sant’ Anna
Rabat
Triq Santa Marija
Triq l-Iskultura
Triq Santa Barbara
Safi
Triq San Ġwann
Triq it-Tellerit
Triq il-Kaċċattur (p/o)
San Giljan
Triq Patrick Brydone
Triq Hans Stumme 
Triq Zammit Clapp
San Gwann
Triq G. Despott
Triq San Franġisk
Triq ta’ Żwejt
Triq iċ-Ċawsli
St Paul's Bay
Triq Ibħra
Triq il-Mistrieħ
Triq Ċensu Tanti
Triq il-Ġifen
Triq Annetto Caruana
Triq Paderborn
Triq Sir Luigi Preziosi
Santa Lucija 
Triq il-Gardenja
Triq il-Bruka
Triq iż-Żnuber
Santa Venera
Triq San Ġorġ
Triq Brighella
Triq il-Kardinal Sciberras
Triq il-Blata l-Kaħla
Triq Abela
Siggiewi
Triq Patri Ġużepp Delia
Triq it-Tiġrija
Sliema 
Triq it-Torri
Triq il-Kbira (High Street)
Swieqi 
Triq it-Tomna
Triq ir-Ratal
Triq l-Ilqugħ
Ta’ Xbiex
Triq l-Abate Rigord
Ix-Xatt Ta’ Xbiex (p/o)
Tarxien
Triq Marjanu Gerada
Triq it-Tempji Neolitiċi
Triq Paola
Valletta
Triq l-Ifran (p/o)
Triq iz-Zekka (p/o) 
Xgħajra
Triq l-Ispnott
Triq l-Iskola
Triq Ħaż-Żabbar
Triq il-Fortizza tal-Grazzja
Zabbar
Triq Francis X. Attard (p/o)
Triq Ta’ Lanza
Triq ir-Rand
Triq in-Naħla
Ħaż-Żebbuġ 
Triq Ħal Sajd
Triq il-Madonna
Triq il-Ħali
Zejtun
Triq il-Kbira
Triq il-President Anton Buttigieg
Triq il-Faqqus
Triq Bugħarbiel
Zurrieq
Sqaq Barċellona
Unnamed road in Triq il-Wied (Wied Babu)
Triq Sant' Agatha (and side roads)
Triq il-Midra